Tervetuloa Sähköverkkoekstraan!

Ajantasaista tietoa ammattilaisille

Sähköverkkoekstrasta saa vaivattomasti
alaa koskevat sähköverkkosuositukset
ja verkostourakka-asiakirjat sekä muut
ohjeistukset ja suositukset.
Portaali on jaettu pääkohtiin, joita ovat

  • Asiakkuus,
  • Verkkotoiminnan valvonta,
  • Hankinnat ja rakentaminen,
  • Suunnittelu ja kunnossapito,
  • Tutkimus ja kehitys sekä
  • Ammattitaidon kehittäminen ja
    ylläpito.

Sähköverkkoekstra on
Energiateollisuus ry:n ja Adato
Energia Oy:n yhteistyössä
kehittämä portaali, jonka
tarkoituksena on helpottaa
sähköverkko-, verkonrakennus- ja
urakointiyhtiöissä työskentelevien
jokapäiväistä työtä.

Lisätietoja
Risto Heliö
risto.helio@energia.fi
p. 050 548 1125